تست HLA Typing

بر روی سلولهای هسته دار بدن هر شخص، مولکولهای خاصی وجود دارد که در پاسخ ایمنی نقش دارند. گروه بخصوصی از این مولکوولها (آنتی ژن ها) در بین افراد مختلف یک جامعه تفاوت زیادی دارند و می توانند باعث شناسایی سلول های خودی از غیر خودی گردند. تفاوت در این مولکولها در خویشاوندان نزدیک کمتر می باشد. هرچه افراد از نظر ژنتیکی به هم نزدیک تر باشند این مولکولها در آنها به هم شبیه تر هستند. در صورت انتقال سلول، بافت یا ارگان از یک فرد به فرد دیگر، سیستم ایمنی فرد دریافت کننده با استفاده از تفاوت در این مولکولها متوجه حضور سلولهای غیر خودی شده و نسبت به آنها واکنش نشان می دهد و سعی می نماید سولهای غیر خودی را از بدن حذف نماید. به همین دلیل این مولکولها را آنتی ژن های اصلی بافتی  Major Histocompatibility Complexا(MHC) و در انسان Human Leukocyte Antigeا(HLA) می نامند.
ارتباط این آنتی ژن ها با ابتلا به بعضی از بیماری ها (خصوصاً بیماری های خودایمن) مشخص گردیده است.
در انسان سه کلاس HLA وجود دارد:
نوع یک یا HLA کلاس I شامل لوكوس‌ها C,B,A بوده و آنتي‌ژن‌هاي مربوط به آنها بر روي سطح اكثر سلول‌هاي هسته‌دار عرضه مي‌شوند
 
محتوای بیشتر در این بخش: « پانل هپاتیت و HIV تست ANA »

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .