آنتی مولرین هورمون AMH

آنتی مولرین هورمون AMH
هورمونی است که توسط سلولهای گرانولوزای فولیکولهای کوچک ترشح می شود و شاخصی از تعداد و کیفیت تخمک های در حال تولید در چرخه قاعدگی محسوب می شود. مقادیر این هورمون در طول ماه ثابت است لذا این هورمون را می توان در هر روزی از ماه اندازه گیری نمود.
  • AMH در بررسی وضعیت یائسگی نظیر نارسایی زودرس تخمدان استفاده می شود.
  • AMH با بررسی وضعیت تخمدان از نظر ذخیره تخمدانی و عملکرد و پاسخ دهی تخمدان در ارزیابیناباروری بکار می رود همچنین به عنوان آزمایشی در پاسخ دهی مناسب تخمدان به داروهای تحریک کننده تخمدان درروش IVF کمک کننده می باشد.
  • در بررسی عملکرد تخمدان در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک موثر می باشد. به طوری که با افزایش تعداد فولیکول ها در تخمدان پلی کیستیک سطح AMH بالا می رود و این افزایش سطح ممکن است به ۲ تا ۵ برابر مقادیر رنج سنی برسد.
  • تومورهای سلول گرانولوزا قادر به ترشح AMH می باشند بنابراین افزایش AMH می تواند به عنوان یک مارکر تشخیصی و همچنین عود مجدد تومور سلول های گرانولوزا (GCT) عمل نماید.
  • سطح AMH در زنان یائسه ، نارسایی زودرس تخمدان و بعد از کموتراپی بسیار پایین می آید.
سنجش AMH به تنهایی برای تشخیص ناباروری کافی نیست بلکه نتایج باید با کمک یافته های بالینی و نتایج آزمایشات مرتبط تفسیر شوند . این آزمایشات شامل اولترا سونوگرافی تخمدان و بیضه، اندازه گیری هورمون های استروئیدی جنسی ( استرادیول، پروژسترون ، تستوسترون)، FSH و LH ، دهیدرواپی اندوسترون، پرولاکتین، تیروئیدی و inhibin B می باشند.

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .