(نمونه گیري از مایع آمنیون یا مایع دور جنین ) آمنیوسنتز

آمنیوسنتز چیست؟
جنین داخل کیسه اي قرار گرفته است که کیسه آمنیون نامیده می شود. داخل این کیسه از مایع آمنیون پر شده و جنین در آن شناور است . این مایع حاوي سلول هاي مرده ، زنده و ماده وراثتی جنین است.
آمنیوسنتز به نمونه گیري از مایع آمنیون گفته می شود که تشخیص برخی از بیماري هاي جنین را قبل از تولد امکان پذیر می کند.
آمنیوسنتز در چه زمانی انجام می شود؟
زمان مناسب براي نمونه مایع آمنیون از هفته 14 بارداري به بعد می باشد (آمنیوسنتز معمولا قبل از هفته 14 صورت نمی گیرد چون مقدار مایع کافی نیست).
آمنیوسنتز چگونه انجام می شود؟
ابتدا سونوگرافی انجام می شود تا موقعیت جفت و جنین مشخص شود. سپس محل ورود سرنگ ضد عفونی شده و بعد از بی حسی ، با استفاده از پروب سونوگرافی محل قرار گرفتن جفت و جنین مشخص می شود.
سوزن مخصوص نمونه گیري توسط پزشک متخصص پره ناتالوژیست از پوست وجدار شکم رد می شود و وارد کیسه آمنیون شده و بوسیله سرنگ حدود 20 میلی لیتر از مایع اطراف جنین گرفته می شود . هر چه سن جنین کمتر باشد مایع کمتر می توان گرفت.
آیا آمنیوسنتز دردناك می باشد؟
15 دقیقه زمان لازم دارد.این - در طول آمنیوسنتز فرد کاملاً هوشیار است و نیاز به بی هوشی یا بی حسی نیست و حدود 30 روش خیلی دردناك نمی باشد و فقط هنگام استفاده از سوزن ممکن است درد اندکی ایجاد شود. بعضی از خانم ها بعد از دادن نمونه به مدت یک روز انقباض (سفت شدگی) یا کمی درد در رحمشان احساس می کنند که طبیعی است.
نکات مهم قبل از انجام آمنیوسنتز :
1 -مصرف هپارین ، آسپرین ، کمارین و وارفارین یک هفته قبل از نمونه گیري از جنین قطع شود و در مورد سایر داروهاي مصرفی با پزشک معالج خود مشورت نمائید.
-2 در صورت حساسیت به ماده بی حسی ( لیدوکائین ) و سایر داروها نظیر هیوسین به پزشک نمونه گیر حتما اطلاع دهید.
3 -گروه خونی خانم باردار حتماً مشخص شود و اگر منفی می باشد پزشک را مطلع کند ( در قسمت بعد بیشتر توضیح داده شده است ).
-4 بهتر است صبحانه میل شود و با مثانه پر به مرکز مراجعه شود.
5 -قبل از نمونه گیري خانواده می بایست رضایت نامه را امضاء کنند. براي امضاي رضایت نامه نیاز به حضور همسر می باشد.
نکات مهم بعد از انجام آمنیوسنتز:
1 -استفاده از شیافهاي واژینال پروژسترون هر شب یک عدد ، جهت کاهش خطر سقط توصیه می شود به مدت دو شب چنانچه لکه بینی کاملا قطع شده باشد نیاز به ادامه مصرف نیست.
RH -2 اگر گروه خونی مادر روگام بعد از نمونه گیري قبل از 72 ساعت ضروري است.
3 -فرد پس از نمونه گیري ممنوعیتی از نظر تغذیه ندارد.
4 -استحمام 48 ساعت بعد از آمنیوسنتز بلامانع است. عوارض احتمالی آمنیوسنتز چیست؟
آمنیوسنتز با خطراتی همراه است که صدمه دیدن جفت ، جنین و عفونت از جمله عوارضی هسنتد که ممکن است ادامه بارداري را به مخاطره اندازند. پزشک سعی می کند در هنگام نمونه برداري این احتمال را به حداقل برساند. احتمال سقط جنین به علت نمونه گیري از جنین حدود یک تا سه درصد گزارش شده است.
پس از آمنیوسنتز تا چه زمانی باید استراحت کرد؟
بعد از پایان آمنیوسنتز مادر باید حدود 20 دقیقه استراحت کند.
با توجه به احتمال سقط جنین و ایجاد لکه بینی یا آب ریزش ، استراحت پس از نمونه برداري به مدت 48 ساعت توصیه می شود ( خانم هایی که سابقه سقط و خونریزي دارند بهتر است چندین روز استراحت نمایند ). سپس دو هفته از انجام کارهاي سنگین خوداري شود و فرد فقط کارهاي شخصی و سبک انجام دهد.
در صورت افزایش مقدار خونریزي استراحت کرده و در صورت لزوم با پزشک مربوطه تماس بگیرد. آزمایشگاه با مایع آمنیون چه کار می کند؟
نمونه ابتدا توسط کارشناسان آزمایشگاه بررسی و اگر آلودگی به خون مادر زیاد نباشد کشت داده می شود و در بعضی صورت می گیرد. در مواردي ممکن است از خانم خواسته شود که DNA موارد سلول هاي جنینی از مایع جدا و تخلیص نمونه تکرار شود.
نمونه کشت داده شده معمولا دو هفته زمان نیاز دارند تا به اندازه کافی رشد کنند. از سلول هاي رشد داده شده براي تهیه و یا کاریوتایپ استفاده شود. 
آیا بعد از آمنیوسنتز از جنین انجام سونوگرافی براي سلامت جنین توصیه می شود؟
بله ، ده روز بعد از بیوپسی انجام سونوگرافی جهت بررسی سلامت جفت و جنین ضروري می باشد.
در چه مواردي ممکن است آمنیوسنتز تکرار شود؟
1- نمونه رشد نکند.
2- آلودگی میکروبی نمونه
3-رشد نمونه کند باشد و زمان تشخیص را به تاخیر اندازد ( مصرف دارو توسط مادر یکی از دلایل رشد کند سلول ها می باشد).
4 -آلودگی شدید به خون مادر که در تشخیص اختلال ایجاد کند.
5- کافی نبودن نمونه براي انجام آزمایش و فرصت کم براي انجام کشت سلولی.

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .