دستوالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز در آقایان

1-بهترین نمونه جهت تشیخص عفونت های ادراری نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.
2-پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید.
3-دستهای خود را کاملا با آب و صابون شسته و به خوبی خشک کنید.
4- درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید تحت هیچ عنوان دستهای شما نباید با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
5- سرآلت را با یک دستمال مرطوب یکبار مصرف تمیز کنید و دستمال را دور بیندازید این کار را دوبار تکرار کنید.
6-مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد .
7-مقدار کمی از قسمت اول ادرار (دوثانیه اول)را داخل توالت تخلیه کرده وسپس حدود 30 میلی لیتر (نصف ظرف نمونه ) از آن را درون ظرف مخصوص جمع آوری نمائید.
8-درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید.
9-در صورتی که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود لازم است تا به سرعت به آزمایشگاه ارسال شده و تا آن زمان در جای خنک نگهداری شود .
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .