راهنمائی برای نمونه گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال

محل خروج ادرار کاملا با آب صابون شسته شود سپس کاملا با آب معمولی شستشو دهید کیسه ادراری متناسب با جنس کودک تهیه نموده باز کرده و بطور پاکیزه روی محل قرار داده شود هر کیسه ادراری حداکثر 45 دقیقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد چناچه کودک را حمام برده و سپس اینکار را انجام دهید بهتر است در هنگام خواب راحتتر می توان به کودک کیسه ادراری را وصل نمود حدود 10 الی 15 سی سی ادرار که در کیسه جمع شد سر آنرا تا کرده تا بسته شود ودر یخچال قرار داده و حداکثر 1 ساعت بعد به آزمایشگاه بیاورید .
 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .