شرایط قبل از آزمایش

1- ناشتا یی 12 ساعته و خونگیری حد اکثر 3-2 سا عت بعد از بیدار شدن از خواب و بین ساعت 10-8 صبح
2- نداشتن هیجا نات روحی و عصبانیت و تحریکات جنسی حداقل به مدت 24 ساعت
3- خواب آرام و استراحت کافی و خودداری از ورزش و فعالیت بد نی شدید قبل از انجام آزمایش
4- نشستن در آزمایشگاه به مدت 30 دقیقه تا زمان نمونه گیری
5- عدم مصرف داروهای کاهنده پرولاکتین :متیل دوپا،بروموکریپتین، کلوئیدین
6- عدم مصرف داروهای افزاینده پرولاکتین : استروژن ها،قرص های ضد بارداری، تریاک، متادون،فنوتیازینها

نشانی: تهران، تهرانپارس، پس از تقاطع تیر انداز، خیابان ١٥٨ شرقی، شماره ١٠٤، واحد دوّم و سوّم  شرق. تلفن: ٧٧٧٠٨٥٥٨،77708559، ٧٧٢٩٣٥٤٦.

 

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .